Атайын Кыргызстан жаарандарыни.

Белек 1000 руб. берилет телефон балансына.

Атайын Кыргызстан жаарандарыни.

Чон баадаги алтын 585 проб 2800 руб./гр. Ушундай эле женилдоо белгисинд досторунду чакырсан сага да ушундай 1000 руб. баланс тушат.